Fra og med 2019-utgaven er det mulig å abonnere på SEGL! Du vil da motta SEGL hvert år sammen med en faktura. SEGL foreligger vanligvis i november.