SEGL 2020 er her!

EN BRØDREFORTELLING. Knapt noe temaområde er viktigere og vanskeligere å behandle på en troverdig måte enn forholdet mellom kirken og synagogen, mellom jødedom og kristendom, og mellom jøder og kristne. Historisk, teologisk, kulturelt og menneskelig er det så mange tråder å følge – tråder som vikler seg i hverandre på svært uoversiktlig vis. Sammen danner jødisk og kristen historie og tradisjon en vev i mange fasetter, der både skjønnhet og grusomhet, både gulltråder og blodrøde tråder er innvevd. Historien er full av konfliktstoff, men også av dype og nære relasjoner. Først og fremst dreier det seg på mange måter om en familiehistorie. Hele vår kulturs røtter er innvevd i denne familiehistorien. Kjennskapen til den felles veven, på godt og vondt, er stadig like brennende aktuell for å forstå oss selv, og for hvilken kurs vi staker ut for fremtiden. Les det fyldige SEGL 220 og bli klok(ere)!

BLA i årsskriftet her!

KJØP SEGL 2020 I DAG!

 


Innhold SEGL 2020

Peder K. Solberg (redaktør):
Leder: En brødrefortelling

Svein Ellingsen:
«Å under! Hvilken rikdom»

Historie

Peder K. Solberg:
Et lys for folkeslagene 
Om den jødiske tradisjonen

Eivor Andersen Oftestad:
Translatio templi
Fra tempelet i Jerusalem til domkirken i Christiania

Skarsaune
Hvem påvirket hvem?
Den tidlige dialogen mellom jøder og kristne

Ole Chr. M. Kvarme:
Roma og jødene

Gregory M. Reichberg:
“Under no condition may Jews be forced into the faith”
Thomas Aquinas on the Religious Freedom of Jews  

Kristin Bliksrud Aavitsland:
Heslighet, blindhet og forspilt verdighet
Antijødisk ikonografi i norsk middelalder

Eivor Andersen Oftestad:
Bot og bedring som borgervern
Med Jerusalem som modell    

Thomas O’Connor:
Reassessing the Spanish Inquisition

Kristine Bjørndal-Lien & Kjetil Braut Simonsen:
Integrasjon og tradisjon
Den jødiske minoriteten i Norge frem til 1940 

Hans Fredrik Dahl:
Den manglende underskriften

Emma Ulrikke Weiglin Eriksen:
Vi snubler i dem
Da Besse gråt

Else-Britt Nilsen:
Snublestein for Elly

Christine Mohn:
Hundre år i Bergstien

Ellen Dworsky:
Vår «schul»
Gudshus, hjerte og møteplass i 100 år  

Frøydis Gustavsen:
Salige Hildegard Burjan 
En apostel i ord og gjerninger  

Teologi og spiritualitet

Gunnar Haaland:
Guds kongsmakt og jødisk-kristen kontrovers
En bønn fra jødisk bønnebok på norsk

Heidi Marie Lindekleiv:
«Hvordan kan du bli en av dem etter alt det de gjorde mot oss?»
Intervju med David Neuhaus  

Ernst Baasland:
Hvorfor er det viktig at Jesus var jøde?

Brandt Pitre:
Det fjerde beger og Jesu død

Johannes Paul II:
«Dere er våre eldre brødre!»
Hos Romas jøder

Benedikt XVI:
En høylytt bønn om tilgivelse og forsoning 
Tale i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau

Gunnar Haaland:
«Som en flamme i et bensinlager»
Sjekk blindsonen!

Henrik Holm:
Fra død til liv
Innføring i Franz Rosenzweigs filosofi

Einar Øverenget:
Hannah Arendt 
Kunsten å ikke passe helt inn

Kultur

Robert W. Kvalvaag:
«Drep en sønn til meg»
Om Bob Dylans jødiske røtter

Anders Tykesson:
Utanförskap och gudslängtan
Om judiskt och katolskt i Gustav Mahlers musik

Sigrun Slapgard:
Ei forteljing om kjærleik og mørke
Sigrid Undset og jødespørsmålet 

Øivind Varkøy:
Guds fravær og nærvær
Fra Solstad, via Adorno, til Fosse

Ståle Johannes K. Kristiansen:
Chagall og Rothko
Refleksjoner om jødisk mangetydighet

Audgunn Oltedal:
En forening av det uforenlige
Møte med Johanna Schwarz 

Johanna Schwarz:
Requiem for Barthel – to dikt

Samfunn

Vibeke Moe:
Antisemittisme i dagens Europa
Noen generelle trekk

Ervin Kohn:
Brit mila
Debatten om omskjæringspakten

Ny litteratur

Tracy Rowland:
Gavin D’Costa: Catholic Doctrines on the Jewish People
after Vatican II
 

Ole Chr. M. Kvarme:
Mette Nygård: Vendepunktet. Den katolske kirkes forhold
til jødene før og etter Det annet vatikankonsil

Hans Fredrik Dahl:
Einhart Lorenz: Jødenes historie i Europa.
Fra den spanske inkvisisjon til mellomkrigstiden