SEGL 2023!

SEGL 2023 står i det (u)mulige håpets tegn og tar utgangspunkt i Jan Erik Volds staminasterke diktstrofe «Det er håpløst og vi gir oss ikke». Den lille, store dyden håp, som ifølge Charles Péguy går «i skjørtene på sine søstre», overses ofte – kristenheten tenker gjerne at troen og kjærligheten trekker henne med seg. Men det er omvendt, hevder Péguy: «Det er hun, den lille, som trekker alt.» De sterke SEGL-skribentene 2023 bidrar på hver sin måte til å løfte henne frem – denne lille, men livsnødvendige dyden som altfor mange i vår tid opplever er i ferd med å slukne.

Heftet 260 sider.

Les årets lederartikkel her!

BLA I OG KJØP ÅRETS NUMMER HER!