Leder:
«Det er håpløst og vi gir oss ikke»         

Salve Regina    

Ingrid Brækken Melve:
Fri meg fra håpet    

Andreas Dingstad:
Helsereisen – Et mini-epos    

Michael Kohn:
En jødisk respons er å rope ut i protest    

Teologi og spiritualitet

Ståle Johannes Kristiansen:
Dypere grunner til håp    

Charles Péguy:
«Men det er å håpe som er vanskelig»
Utdrag fra Forhallen til håpets mysterium    

Werner G. Jeanrond:
Håpet i dag    

Peter Halldorf:
”Den andra världen är den här världen”
Philip Sherrards theoantropkosmiska vision
i ljuset av ett planetärt akutläge    

Idar Kjølsvik:
Håp – i liv og død
En fortelling om Jürgen Moltmanns liv og teologi    

Gabriel Marcel:
Problemet håp    

Vivian Boland OP:
Passionate Virtue
A Reflection on Christian Hope    

Ulf Ekman:
Behöver vi härlighetsteologin?    

Ragnar Misje Bergem:
Må vi tro at alle blir frelst?  

Magdalene Thomassen:
Spor av Gud i Emmanuel Levinas’ filosofi  

Joseph Ratzinger:
Godt at du er til!
Tro som eu-angelion

Ole Jakob Løland:
Frigjøringsteologien – Hvor ble den av?  

Ane Maria Gerdes Døhl:
Logikkens uutsigelighet  

Torleif Elgvin:
Hva slags messiaser ventet Israel på?
Håp om forløsningsskikkelser i bibelsk
og tidlig-jødisk tradisjon  

Ragnhild Marie Bjelland:
O, SPEM MIRAM
Dominikus og det vidunderlige håpet  

Augustin:
Troen og håpet

Kultur og samfunn

Torunn Landrø:
«Et forrædersk territorium»
Håp i et psykoanalytisk perspektiv  

Turid Sylte:
Med samisk ånd i speilet

Kjell Nordstokke:
Tro og håp på japansk vis

Per Kværne:
«Håp» og buddhismen

Kunst og litteratur

Jan Schumacher:
Is there in truth no beauty? 

Hanne Rinholm:
Håp, musikk og eksistens

Erik Tonning:
Falskt og ekte håp i G.M. Hopkins’
The Wreck of the Deutschland

Øivind Varkøy:
Håp, overskridelse og foregripelse
Fra Svendsen via Eagleton og Unamuno til Péguy

Bokomtaler

Øivind Varkøy:
Hartmut Rosa: Resonans. En sociologi om forholdet
til verden

Marius Wulfsberg:
Jon Fosse: Kvitleik

Olav Hovdelien:
Ole Jakob Løland: The Political Theology of Pope Francis
Understanding the Latin American Pope

Christine Amadou:
Brynjulf Jung Tjønn: Kvit, norsk mann

Notto R. Thelle:
Erik Varden: Å finne sammen – politiske innspill

Fra akademia

Maria Ledstam:
When Work Becomes Church and Religion Criticizes Work

Peder K. Solberg & Øivind Varkøy (red.):
Guds død? Fra avfortrylling til gjenfortrylling

Gunvor Hofmo:
Nyfødt skimrer verden    

Teologi og spiritualitet

Paul Murray OP:
Tomleikens salme     

Paul Murray OP:
Skinet     

Paul Murray OP:
Påkalling     

Erling Rimehaug:
Fra fortryllelse til sekularisme 
Hva du trenger å vite om Charles Taylor     

Eivor Andersen Oftestad:
Kirken som motkultur     

David Collits:
The Joy of Christian Living according to Joseph Ratzinger     

Svein Rise:
Karl Rahner som mystiker     

Paul Murray OP:
Tomromets engel     

Johannes Morken:
Det IS ikkje forstod (– og det vi ikkje fattar)     

Paul Murray OP:
Pusten, leira     

Kunst og kultur

Charles Pierre Péguy:
«Jeg kjenner intet så vakkert i hele verden»     

Geir Uthaug:
Kunsten som vei til det religiøse –
Et blikk på romantikernes religionsoppfatning     

Kari Løvaas:
Sårbarheten helliggjør livet   

Live Lundh:
Nåde er nåde – Så hvordan skrive om den?

Tom Egil Hverven:
Om bønnens funksjon i Septologien

Heidi Marie Lindekleiv:
Muligheten av en tro  

Øivind Varkøy:
Musikkerfaring og mer-betydning

Marita Buanes Djupvik:
Lys og mørke, himmel og helvete, gode og onde krefter –
Kontraster i Lady Gagas musikkvideo «Judas»

Andreas Dingstad
A Hidden Life – Terrence Malicks kosmiske filmkunst

Samfunn

Pål Veiden:
Avfortrylling, refortrylling – og en rasjonell kirke

Olav Hovdelien:
Peter Berger og «avfortryllingen» av verden

Einar Duenger Bøhn:
Fra kunnskapens til livets tre – Om transhumanistisk håp

Richard Bærug:
Tro og makt etter Sovjets fall

Wolfgang Thielmann:
Den katolske kirke i Tyskland – En oppskrift på utbrenthet

Kjell Arnold Nyhus:
Ikke verst å være en synder – Om åndelighet blant straffedømte

Litteratur

Morten Carlsen:
Nach Gott
Av Peter Sloterdijk

Eivor Andersen Oftestad:
Å lese etter troen
Av Tom Egil Hverven

Andreas Dingstad:
All Things Shining
Av Hubert Dreyfus og Sean Dorrance Kelly

Paul Murray OP:
Forsinkinga

Lars Andersson:
Jordens ansikte

Peder K. Solberg (redaktør):
En gjensidig utveksling av gaver
Om Kirkens «andre lunge»

Hymne: Maria ved korset

Teologi og spiritualitet

Erik Varden:
Adams klage

Ståle Johannes Kristiansen:
Anastasis-ikonet og det kristne håpet om frelse

Hyacinthe Destivelle OP:
Den økumeniske arven fra Johannes Paul II

Johannes Paul II:
Orientale Lumen – «Lyset fra Øst»
Et utdrag

Aidan Nichols:
An Approach to the Filioque Issue

Sigurd Sverre Stangeland:
Gregor av Narek
Vår nyaste kyrkjelærar

Johannes Johansen:
Den guddommelige liturgi
Et møte mellom himmel og jord

Stig Simeon Frøyshov:
Ortodoks tidebønn før og nå
Røtter og særpreg

Heidi Marie Lindekleiv:
Liturgi er ingen hobby
En samtale med David W. Fagerberg

Thomas Arentzen:
«Den som ikke elsker trærne, elsker ikke Gud»
Om oldkirkelige trær

Erik Varden:
«… et hjerte oppflammet»
Samtale med Rowan Williams

 

Historie

Caroline Serck-Hanssen:
Ortodoks kristentro på russisk kjøl til Norge

Gunnel Vallquist:
Valamo Kloster
Et Athos i Norden

Inger Marie Okkenhaug:
Bodil Biørn
Norsk misjon og bistand blant armenerne

Miriam Lindgren Hjälm:
Tidiga arabiska bibelöversättningar
Interreligiös interaktion, bibelsyn och meningsskapande

Heidi Marie Lindekleiv:
I uighurenes kongerike
Det kristne biblioteket i Turfan

Thomas Arentzen:
Kassia gjenoppdaget

 

Kunst og kultur

Siri Sande:
Ikonenes vesen og tilblivelse

Bente Kiilerich:
Ravenna-mosaikkene
Mellom religion og politikk

Øivind Varkøy:
Russiske dyp
Betraktninger over Rachmaninovs Vesper

Bodil Maroni Jensen:
Tidens forvandling
Om komponisten Sofia Gubaidulina

Morten Stene:
Lyset klinger i mørket
Arvo Pärt: musikken og østkirkens
kontemplative tradisjon

Andreas Dingstad:
Revolutionary Army Of The Infant Jesus 
Mysterium og skjønnhet i en avmystifisert verden

William Grosaas:
Tilbake til Dostojevskij

 

Samfunn

Pave Frans, patriark Bartolomeus og erkebiskop Justin:
Felleserklæring for beskyttelsen av skaperverket

Eyvind Skeie:
Den intuitive diakoni
Mama Maggie av søppelfjellet

Eyvind Skeie:
En bønn av pave Shenouda

Pave Frans:
Budskap i Bagdad og Karakosh

Ghassan Sahoui:
– For å gjenoppbygge Syria må vi gjenoppbygge hjertene

Sofie May Rånes:
Konflikt mellom ortodokse i Ukraina

 

Ny litteratur og akademia

Øistein Lid:
Bokessay: Eit storverk om austkyrkja

Sigurd Hareide:
Sekularismen og liturgiens kristne verdensbilde
Om Alexander Schmemanns For the Life of the World

Gunnar Gjermundsen:
Kristus og Gaia
Hva er en kristen respons på den økologiske omveltningen?

Peder K. Solberg (redaktør):

En brødrefortelling

 

 

Svein Ellingsen:
«Å under! Hvilken rikdom»

Historie

Peder K. Solberg:
Et lys for folkeslagene
Om den jødiske tradisjonen

Eivor Andersen Oftestad:
Translatio templi
Fra tempelet i Jerusalem til domkirken i Christiania

Skarsaune
Hvem påvirket hvem?
Den tidlige dialogen mellom jøder og kristne

Ole Chr. M. Kvarme:
Roma og jødene

Gregory M. Reichberg:
“Under no condition may Jews be forced into the faith”
Thomas Aquinas on the Religious Freedom of Jews

Kristin Bliksrud Aavitsland:
Heslighet, blindhet og forspilt verdighet
Antijødisk ikonografi i norsk middelalder

Eivor Andersen Oftestad:
Bot og bedring som borgervern
Med Jerusalem som modell    

Thomas O’Connor:
Reassessing the Spanish Inquisition

Kristine Bjørndal-Lien & Kjetil Braut Simonsen:
Integrasjon og tradisjon
Den jødiske minoriteten i Norge frem til 1940

Hans Fredrik Dahl:
Den manglende underskriften

Emma Ulrikke Weiglin Eriksen:
Vi snubler i dem
Da Besse gråt

Else-Britt Nilsen:
Snublestein for Elly

Christine Mohn:
Hundre år i Bergstien

Ellen Dworsky:
Vår «schul»
Gudshus, hjerte og møteplass i 100 år

Frøydis Gustavsen:
Salige Hildegard Burjan
En apostel i ord og gjerninger

 

Teologi og spiritualitet

Gunnar Haaland:
Guds kongsmakt og jødisk-kristen kontrovers
En bønn fra jødisk bønnebok på norsk

Heidi Marie Lindekleiv:
«Hvordan kan du bli en av dem etter alt det de gjorde mot oss?»
Intervju med David Neuhaus

Ernst Baasland:
Hvorfor er det viktig at Jesus var jøde?

Brandt Pitre:
Det fjerde beger og Jesu død

Johannes Paul II:
«Dere er våre eldre brødre!»
Hos Romas jøder

Benedikt XVI:
En høylytt bønn om tilgivelse og forsoning
Tale i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau

Gunnar Haaland:
«Som en flamme i et bensinlager»
Sjekk blindsonen!

Henrik Holm:
Fra død til liv
Innføring i Franz Rosenzweigs filosofi

Einar Øverenget:
Hannah Arendt
Kunsten å ikke passe helt inn

 

Kultur

Robert W. Kvalvaag:
«Drep en sønn til meg»
Om Bob Dylans jødiske røtter

Anders Tykesson:
Utanförskap och gudslängtan
Om judiskt och katolskt i Gustav Mahlers musik

Sigrun Slapgard:
Ei forteljing om kjærleik og mørke
Sigrid Undset og jødespørsmålet

Øivind Varkøy:
Guds fravær og nærvær
Fra Solstad, via Adorno, til Fosse

Ståle Johannes K. Kristiansen:
Chagall og Rothko
Refleksjoner om jødisk mangetydighet

Audgunn Oltedal:
En forening av det uforenlige
Møte med Johanna Schwarz

Johanna Schwarz:
Requiem for Barthel – to dikt

 

Samfunn

Vibeke Moe:
Antisemittisme i dagens Europa
Noen generelle trekk

Ervin Kohn:
Brit mila
Debatten om omskjæringspakten

 

Ny litteratur

Tracy Rowland:
Gavin D’Costa: Catholic Doctrines on the Jewish People
after Vatican II

Ole Chr. M. Kvarme:
Mette Nygård: Vendepunktet. Den katolske kirkes forhold
til jødene før og etter Det annet vatikankonsil

Hans Fredrik Dahl:
Einhart Lorenz: Jødenes historie i Europa.
Fra den spanske inkvisisjon til mellomkrigstiden

Ståle Johannes Kristiansen og Peder K. Solberg:
Leder: Tilbake til friheten

Fra Breviarum Nidrosiense:
Vær hilset, du edle Jomfru

Oh, freedom!

Johannes Paul II:
For å tjene freden, respekter friheten!

Erik Varden:
Om å være fri

Ingvild Røsok:
Frihet i ignatiansk spiritualitet

Eduardo Echeverria:
Fri vilje og predestinasjon

Trond Berg Eriksen:
Friheten
Et overblikk

Olav Rune Bastrup:
Frihetens paradokser

Magdalene Thomassen:
Menneskets menneskelighet
Frihet og ansvar i Emmanuel Levinas’ filosofi

Torunn Landrø:
Den gode avhengigheten
Et psykoanalytisk blikk

Geir Hellemo:
… men fri oss fra det onde!

Niels Fredrik Skarre:
– Hold deg i folden
Om negativ sosial kontroll

Dorothy Day

Laila Njåstad:
Pasifist og sosial radikaler
– og (selvsagt?) katolikk

Ragnhild Marie Bjelland:
Helgen eller kjerringa mot strømmen?
Om å ha mot til å gjøre det umulige mulig

Emma Ulrikke Weiglin Eriksen:
Engler på Sagene
Da Dorothy Day fant meg

Peter Maurin:
Spreng kirkens dynamitt!
Et Easy Essay

Dorothy Day:
– Jeg er henne svært takknemlig
Dorothy Day om Sigrid Undset

Historie

Sigurd Hareide:
Norges første trykte bøker
Nidarosprovinsens siste

Elise Kleivane:
Stjórn
Norsk bibelomsetjing før reformasjonen

Per Arvid Åsen:
Klosterplanter
Levende kulturminner

Else-Britt Nilsen:
Inkulturasjon i tekst og toner?
Et dominikansk pionerarbeid

Aasmund Beier-Fange:
Porsgrunds-porselenet og katolikkene

Jan Frederik Anker Solem:
Fra Bogstad til Piazza Farnese
Wilhelm og Edel Wedel-Jarlsberg

Teologi og spiritualitet

Paul Claudel:
Lent mot Vår Frue av Paris
Min omvendelse

Erik Andreas Heyerdahl Holth:
Leid, milde ljos!
Om John Henry Newmans forkynnelse

Ole Christian Kvarme:
Jean Vanier (1928–2019) RIP
Inn i mysteriet – ut i livet

Erik Andvik:
Kroppens teologi

Ådne Njå:
Hedning først og kristen hedning så

Samfunn

Vuokko-Helena Caseiro:
Splittelse og troskap, isolasjon og kommunion i Kinas kirke – Intervju med Bernardo Cervellera

Håkon Bleken:
Samvittighetsfriheten i Norge
Hvor står vi og hvor går vi?

Marta Bivand Erdal:
«Hvordan kan jeg ikke hjelpe søsteren min?»
Migranters pengeoverføringer, global ulikhet
og katolsk sosiallære

Kunst og litteratur

Kaj Skagen:
Privatmennesket som tabu
Et forfattersynspunkt på den selvbiografiske
fiksjonslitteraturen

Jon Fosse:
Dikt: Ein mørklagd båt

Øivind Varkøy:
Koblet oss livet
Til minne om Anne Grete Preus

SEGL-kunstneren:
Marianne Bratteli

Olav Egil Aune:
Dansen på lerretet
En samtale med Marianne Bratteli

Øivind Varkøy:
Sceniske åpenbaringer
Om Mattias Anderssons Openberringa 

Liv Bliksrud:
– Man skriver som en samtidig
Undsets middelalderromaner i et minne­forsknings­perspektiv

Helene Lund:
Englene vender tilbake
Tilbakeføringen av altertavlen
«Christi Himmelfart»

Bokomtaler

Morten Erik Stensberg:
Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor
Av Magnus Malm

Kjell Blückert:
Reformasjon uten folk
Av Henning Laugerud

Frode Thorup:
Kampen om oksygenet. Mitt engasjement for de minste
Av Ola Didrik Saugstad 

Per Halse:
Apokryfane
Dei deuterokanoniske
bøkene i Det gamle testamentet

Jan Schumacher:
The Lateran Church in Rome and the Ark of the Covenant
Housing the holy relics of Jerusalem

Av Eivor Andersen Oftestad

Ståle Johannes Kristiansen:
God’s Spies. Michelangelo, Shakespeare and other Poets of Vision
Av Paul Murray

Ståle Johannes Kristiansen:
The Mind of Pope Francis: Jorge Mario Bergoglio’s Intellectual Journey
Av Massimo Borghesi

Fra akademia

Hallvard Thomas Hole:
Antropologia teologiczna Johana A. Möhlera i Nikolaia F.S. Grundtviga. Studium ekumeniczne

Alexander Golding:
Forandring og stabilitet: Katolsk teologi og tanken om menneskets rett – teologiske forutsetninger for en anerkjennelse av menneskerettighetene

Ståle Johannes Kristiansen og Peder K. Solberg
Leder: Kristendom rett og slett

Litani til Guds mor

Kristen – rett og slett

Hans Johan Sagrusten:
Vi har krateret – På sporet av den historiske Jesus

Ukjent – 2. århundre:
De kristne som fremmede i verden – Brevet til Diognet

Joël Regnard OCSO:
Ta inkarnasjonen på alvor

Dag Øivind Vincent Østereng:
Husk at du er døpt!
«Alle mine kilder er i deg»

Ambrosius av Milano:
Jesu glede over den døptes skjønnhet –
Utdrag fra Om mysteriene

Ellert Dahl OP:
Kjærlighetstanken hos Augustin

Stian Aarebrot:
Operatio divina

Sheryl Frances Chen OCSO:
Trekk opp røttene!
Om kristenlivets radikalitet

Magdalene Thomassen:
Edith Stein: «Velsignet av korset»

Ståle Johannes Kristiansen:
– Kirken er vår mor
Intervju med Gösta Hallonsten

Ståle Johannes Kristiansen:
«Gleden vi alle er skapt til» –
Saligprisningene som kristen identitet

Ole Martin Stamnestrø:
– Gi oss en salig død! –
Dom, himmel, helvede

Oscar Romero

Heidi Marie Lindekleiv:
Martyr for et korsfestet folk

Arne Marco Kirsebom SS.CC:
Et lite riss av El Salvador

Flor Santamaria:
In hac lacrimarum valle – Romero den modige

Historie

Henrik von Achen:
Norsk kirkekunst fra middelalderen

Jorunn Kristvik:
St. Carl Borromeussøstrene forlater Norge
– Disse kvinnene har en sterk tro!

Else-Britt Nilsen OP:
Året fire kom og to reiste –
Katarinahjemmet fyller nitti

Christine Amadou:
Fra bokbrenning til økumenikk –
Historien om norske katolikkers bibeloversettelser

Caroline Serck-Hanssen:
Skoltesamene i Neiden –
Norges eldste ortodokse forsamling

Torbjørn Olsen:
50 år siden 1968  – St. Olav tidsskrifts «sekstiåtter»-årgang

Kunst og kultur

Trond Bjerkholt:
Visjon og situasjon – En samtale med Wolfgang Plagge

Liv Benedicte Nielsen:
Seks verk

Olav Solvang:
Aretha Franklin – Bragte Guds ord ut til folket

Torvild Oftestad:
Mellom juleidyll og inferno – Kristen motivbruk i Stig Sæterbakkens
roman Gjennom natten

Jan Inge Sørbø:
«Mitt landskap lot seg ikke tegne» – Om Arnold Eidslott (1926–2018) 

Samfunn

Statsadvokaten i Pennsylvania | red.:
Hemmelighetssirkelen

Inés San Martín:
Grufulle historier fra chilensk presteseminar

Ingrid Rosendorf Joys:
Ny lov om tros- og livssynssamfun
– Betimelig og nødvendig

Bernt T. Oftestad:
Prosess for samfunnsutvikling mot det eskatologiske mål – Pave Frans’ «Fire prinsipper»

Teologi og spiritualitet

Erik Varden OCSO:
Den olsoknorske fordring –
Om olavsarv i avkristningstid

Mette Nygård:
De godes hjelpeløse unytte – Thomas Merton som fredsaktivist

Anne-Lise Strøm OP:
Min venn Dom Filip

Dom Filip Dahl OCSO:
Bønnen for de avdøde – Urkristendom

Ny litteratur

Erling Rimehaug:
Den indre borgen
Av Teresa av Ávila/Olaug Berdal (overs.)

Øivind Varkøy:
Norge, vårt Norge
Av Kaj Skagen 

Gösta Hallonsten:
Treenig teologi – Historisk, systematisk, kontekstuelt
Av Svein Rise

Hans Fredrik Dahl:
En antisemitt trer frem – Alf Larsen og Jødeproblemet
Av Jan-Erik Ebbestad Hansen

Reidar J.D. Ibsen Voith:
Det levende treet – Vår trosarv gjennom tidene
Av Ellert Dahl OP 

Rune Richardsen:
Jerusalems murer – Streiftog i Midt-Østen
Av Aage Hauken 

Erik Andreas Heyerdahl Holth:
Fra Luther til Peter – En pilegrims bekjennelser
Av Dag Øivind Østereng

Ståle Johannes Kristiansen:
The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance
Av Erik Varden

Fra akademia

Knut W. Ruyter:
«Stille kom dere hit, og stille reiser dere fra oss»
St. Josephsøstrenes hospitaler i Norge 1883–1988
 

Sara Brødsjø:
Den liturgiske vokalmusikk i Den katolske kirke i Norge 1843–2011

Mette Nygård:
Vendepunktet: Forholdet mellom Den katolske kirke
og jødene før og etter Det annet Vatikankonsil
379

Leder: Til forsvar for mennesket

Av Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg

Mariahymne

Du dronning over Nordens land

Sant menneske

Erik Varden:
Kledd i miskunn
Et østkirkelig perspektiv på synd og frelse

Red.:
Sann Gud og sant menneske
Ord for mysteriet

Heidi Marie Lindekleiv:
Glimt av et ekte vi
Intervju med Bodil Sødal

Stein Morten Omre:
Fellesskapet Sant’Egidio
Bønn og vennskap med de fattige

Fjodor Dostojevski:
Elsk mennesket også i dets synd!
Fra munken Sosimas munn

Arnfinn Haram OP:
Ei bøn for deg

Wilfrid Stinissen OCD:
Ventet i himmelen
Fra Sant menneske

Henrik Holm:
Heidegger og det (u)sanne mennesket
En antydning

Per Bjørn Halvorsen OP:
Menneske uten synd
En preken til 8. desember

Peder K. Solberg:
Kristus er oppstanden, dødsriket er plyndret!

Thomas Merton

Ståle J. Kristiansen:
Mertons rastløse vandring
Fra agnostiker til munk

Ståle J. Kristiansen:
Merton og veien til indre glede

Sheryl Frances Chen OCSO:
Hauken Merton

Notto R. Thelle:
Merton og Østen
Religionsteologiske perspektiver

Thomas Merton:
Ørkenens visdom
Fra The Wisdom of the Desert

Kunst og kultur

Øivind Varkøy:
Du vil ha det mørkere
Leonard Cohen: Populærkulturens mystiker 

Anders Achim:
«Vårt heimland i mørker lenge låg»
Antikatolisisme i Fedrelandssalmen?

Casper André Lugg:
Tre dikt

Gunnar Danbolt:
The Heart of the Matter av Graham Greene

Jørn Nilsen:
Seks malerier

Kirsten Krog:
Katolsk modernisme i Knut Ødegårds forfatterskab

Samfunn

Kari Fure:
«Vi fulgte folket vårt»
Historien om dominikanersøstrene i Irak

Gunnar Heiene:
Revisjon av bioteknologiloven
Etiske og politiske utfordringer

Torgeir Bruun Wyller:
«Når du blir gammel og ingen vil ha deg»
Behandling av alderdom i helsetjenesten

Teologi og spiritualitet

Karl Gervin:
«Bernhard alene har grepet Kristus»
Bernhard av Clairvaux og Luther

Einar Tjelle:
Fra konflikt til fellesskap

Anne Bente Hadland OP:
Å utfylle Kristi lidelser

Historie

Anita Hjelle Lindvik-Sævareid:
Ora et labora
Katolsk sykehusdrift i Bergen 1898–1984

Ragnhild Aadland Høen:
En annen historie om reformasjonen
Intervju med Henning Laugerud

Olav Lerseth:
Augsburg og Konstantinopel
De tyske reformatorenes dialog med den ortodokse kirke på 1500-tallet

Sigurd Hareide:
Messen og reformasjonsjubileet

Elise Kleivane (omsetjing) & Sigurd Hareide (tilrettelegging):
«Messa er ein forlikssong»
Ei norrøn messeforklaring frå ca. 1200

Jan Schumacher:
Er det noe å feire?
Om jubileer og markeringer i Kirkens historie i Norge

Gösta Hallonsteen:
Avlatens evangelium
Lutherske teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse

Kristin Norset:
Jomfru Maria og kvinnene
Ekko av det marianske århundre i Norge

Torbjørn Olsen:
Kampen om ordene
Ny katolsk dåpsliturgi og bibeloversettelse

Ny litteratur

Bernt Eidsvig:
Römisches Tagebuch 1866–1871
Av Johannes Olaf Fallize

Morten Erik Stensberg:
Eg slepper deg utan at du velsignar meg
Av Eskil Skjeldal

Anders Aschim:
Migration, Transnatiolism and Catholicism: Global Perspectives
Av Dominic Pasura & Marta Bivand Erdal (red.)

Jakob Egeris Thorsen:
Kristne migranter i Norden
Av A. Aschim, O. Hovdelien og H. Kringlebotn Sødal  

Oddvar Moi:
Trådene i samfunnsveven
Av Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen
og Chr. Anton Smedshaug (red.)

Olav Hovdelien:
Last Testament
Av Peter Seewald

Ole Martin Stamnestrø:
Der himmelen stiger ned
Av Knut W. Ruyter (red.)

Hallvard Thomas Hole OFM:
Den store oppdagelsen
Av Ulf og Birgitta Ekman

Anita Eger Gervin:
Kjærligheten har sitt eget språk
Av Tordis Ørjasæter

Torvild Oftestad:
Med ett ben på jorden
Av Jan E. Hansen 

Alexander Golding:
Beslutningsvegring – et ledelsesproblem
Av Paul Otto Brunstad

Bjørn Olav Hansen:
Forfulgt – den globale krigen mot kristne
Av John L. Allen jr. 

Kjell Blückert:
Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år
Av Liv Hegna (red.)

Fra akademia

Jakob Egeris Thorsen:
Priests, Prophets and Healers: The Expanded Catholic Roles within Latin America’s Religious Field and the Ecclesiological Consequences

Christoffer Nævdal:
Kristi mysterium: En undersøkelse av kristologiens rolle i Maximos
Bekjennerens syn på forholdet mellom Gud og verden

Kristin B. Aavitsland & Eivor Oftestad:
Tracing the Jerusalem Code, Christian Cultures in Scandinavia

Jane Skjoldli:
World Youth Day: Religious interaction at a Catholic festival

Ståle J. Kristiansen og Peder K. Solberg:
Leder: Pave Frans. Gave og utfordring til Kirken      

Mariahymne   

Barmhjertighet og sårbarhet

Patriark Bartolomeus:
«Seil med dem som seiler» Bønn fra Lesbos    

Pave Frans:
«Befri oss fra ufølsomheten» Bønn fra Lesbos    

Haavar Nilsen OP:
Eit liv i miskunn  

Øystein Lund:
«En barmhjertig Gud – til alle tider den samme?»     

Pave Frans:
En fattig kirke for de fattige – Utdrag fra Evangelii Gaudium 

Vegard B. Wyller:
Eutanasi – Kan drap være barmhjertig    

Kjell Arnold Nyhus:
Jeg elsker den engelen

Sr. Hildegard Koch OP:
«Om Guds barmhjertighet vil jeg synge i evighet»  

Leif Gunnar Engedal:
Er du pilegrim?  

Tormod Kleiven:
«Bli forlikt med din bror» – Om å tilgi og forsone seg med sin neste og med seg selv    

Jeanne Wreden OP:
Barmhjertighetens år – omfatter det dyrene?   

Dom Christian de Chergé:
«I Guds ansikt ser jeg ditt ansikt»– Et åndelig testamente  

Gunnar Danbolt:
Den barmhjertige samaritan i kunsten   

Mor Teresa

John Sanness:
«Fredsprisen for 1979 går til Mor Teresa!»
Tildelingsforedrag fra Nobelkomiteens formann  

Mor Teresa:
«Vi rører ved Kristi kropp 24 timer i døgnet»
Nobelforedrag 11. desember 1979   

Paul Murray OP:
«Gud taler i hjertets stillhet»    

Wilfrid Stinissen:
Mor Teresas mørke natt    

Anne Samuelsen:
Noe vakkert for Herren

Kunst og kultur

Øivind Varkøy:
Poetisk tale     

Olav Egil Aune:
«Det andre kaller flaks, kaller jeg velsignelse»
Intervju med Borgny Svalastog   

Peder Varkøy:
Orgelimprovisasjon som liturgisk element

Henrik Holm:
Musikk i barmhjertighetens horisont?
Variasjoner over Friedrich Nietzsche   

Josef Ottersen:
Menneskelig skjørhet på film
Skildringer av den falne natur   

Liv Benededicte Nielsen:
Anne-Lise Knoff
Erindringer om en kunstner og venn   

Samfunn

Anne Sender:
«Et ugress som tvinger seg frem»
Om den nye antisemittismen

Pål Veiden:
Godhetstyranniet
Ordet, debatten og den post-faktiske tidsalder   

Stian Heggdal:
Kunstig intelligens med rett til å drepe
Soldatdyder og rettferdig krig i en fremtid med
autonome droner   

Teologi og spiritualitet

Katarina Pajchel OP:
Byen – en ørken     

Xavier Morales:
Merton og verden   

Thomas Arentzen:
Mellom synd og begjær
Den hellige Kassia i den stille uke   

Joseph Ratzinger:
Såret av den Skjønnes pil
Korset og troens nye «estetikk»   

Heidi Marie Lindekleiv:
Det flerdimensjonale menneske
Om Jean Daniélou   

Tracey Rowland:
Kirkekritikk og lojalitet   

Ole Chr. M. Kvarme:
Fra barmhjertighetsår til reformasjonens år  

Historie

Yvonne Maria Werner:
Moder Elisabeth Hesselblad
Ett svenskt helgon i takt med tiden  

Øystein Morten:
Sankt Nikuls i Eidsborg
Gamle ritualer eller røverhistorier?   

Steinar Wiik OP:
Ordets tjenere
Dominikanerordenen 800 år  

Knut W. Ruyter:
Lunkne katolikker øst for Akerselva
St. Halvard skole blir til   

Ny litteratur

Sigbjørn Olsen Sønnesyn:
Kyrkja i verda    

Sigurd Hareide:
I stedet for festtaler   

Øyvind Lerø:
Et underbelyst forfatterskap

Anne Bente Hadland OP:
Fra skjebne til design   

Morten Erik Stensberg:
Gud i alle ting    

Jan Schumacher:
Samsons hår   

Olav Egil Aune:
Olavs mange ansikter    

Øyvind Iustinus Lone:
Hvordan tale om Gud?    

Sr. Anne Bente Hadland OP:
Fra én celle til en annen  

Steinar Rivedal Wiik OP:
Magisk minimalisme   

Olav Egil Aune:
Når Putin leser og djevelen holder Bibelen  

Olav Hovdelien:
Vekker for kristne i Vesten   

Fra akademia

Sidsel Mæland:
«Hva har vi felles?»    

Eskil Skjeldal:
Teologisk etikk hos Løgstrup og Kierkegaard  

Peder Varkøy:
Kan en organist improvisere i liturgien?   

Zéphyrin Ligopi Linzuwa:
Meningsfylt fattigdomsbekjempelse   

Leder   

Mariahymne

Eit segl

Døden og håpet

To rekkjer på stranda

Pave Frans:
Blodets økumenikk

Gunnar Danbolt:
Noen refleksjoner over
Håkon Blekens maleri Over og ut (1976)

Håkon Bleken:
Min far

Vegard Bruun Wyller:
Gammel i Norge – modernitetens skyggesider
og det kristne alternativet

Henrik von Achen:
Avlat – legedommens,
forsoningens og forvandlingens nåde

Øivind Varkøy:
Gustav Mahler, døden og håpet

Trond Bjerkholt:
Døden og divaen

Eivor A. Oftestad og Kristin B. Aavitsland:
In memoriam – Å minnes de døde

Therese Sjøvoll:
Dronning Christina av Sveriges gravmonument
i Peterskirken

Ståle Johannes Kristiansen:
Det kristne håpet om alles frelse – En refleksjon over
Hans Urs von Balthasars håpsteologi

Hans Urs von Balthasar:
Utdrag fra boken Hva får vi lov å håpe?

Teresa av Avila 1515–2015

Mette Nygård:
Teresa av Avila – mystiker og kirkelærer 107

Sr. M. Teresa Hosanna av Jesusbarnet OCD:
Herre, gi meg dette vannet! – Bønn hos den hellige Teresa

Grethe Livbjerg:
Teresa – venskabets mystiker

Teologi og spiritualitet

Arne Marco Kirsebom:
Laudato si  

Terje Hegertun:
«Kirkeliggjøring» av pinsebevegelsen – noen refleksjoner

Jeanne Wreden:
Den hellige Johannes Paul IIs mariologi som utgangs­punkt for forståelsen av kvinnens egenart, verdighet og kall i Kirken

Sr. Else-Britt Nilsen OP:
Ordenslivets år – det er nå!

Steinar Rivedal Wiik:
Saligkårede Paul VI: Paven som ikke ville være fange i Vatikanet

Anne Samuelsen:
Hellighet i vår tid

Olav Egil Aune:
Mirakler, ja, nei … ja?

Kirkekritikk og lojalitet

Pave Frans:
Femten åndelige sykdommer – Juletale til kurien 2014

Werner G. Jeanrond:
Hvordan overvinne polarisering i Kirken?

Fr. Serge-Thomas Bonino OP:
Guds folks lydhørhet – Sensus fidei i Kirkens liv

Litteratur

Tordis Ørjasæter:
Hvorfor blir jeg aldri ferdig med Sigrid Undset?

Bernt Torvild Oftestad:
Livet, loven og nåden i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter

Samfunn

Erling Rimehaug:
Da Midtøsten ble deinkarnert

Sr. Anne Bente Hadland OP:
Et kulturelt og menneskelig folkemord

Historie

Sigurd Sverre Langeland:
Armenarane – det var ein gong eit folk

Fra akademia

Kim Larsen:
Overgivelse hos Wilfrid Stinissen

Gunnar Innerdal:
Sannhetens Ånd

P. Arne Marco Kirsebom SS.CC. KHS:
Om Ånd og sannhet

Ståle Johannes Kristiansen:
Avdekning og tilsløring

Ingvild Røsok:
Kjærlighetens virkelighet

Heidi Marie Lindekleiv:
På sporet av en tanke om tid

Ole Skogseide
Nytt blikk på den litterære djevlepakten

Ny litteratur

Svein Rise:
Troen nedenfra og innenfra

Liv Hegna:
Den hellige Teresa av Avila, den mystiske erfarings kirkelærer

P. Ole Martin Stamnestrø:
Filosofi som gudstjeneste

Øivind Varkøy:
Musikken og mysteriet

Fr. Arne-Dominique Fjeld OP:
Mysterium og institusjon

Rolv Nøtvik Jakobsen
Mysteriet i livet

Peter Bexell
Modernism, modernitet – modernisering?

Olav Hovdelien
Et religionskomplekst samfunn

Leder

Mariahymne

Wilfrid Stinissen in memoriam

Per Arne Dahl:
Munken fra Belgia som berørte Norge fra Sverige

Anders Arborelius OCD:
Den Heliga Treenighetens förkunnare och profet

Kim Larsen:
– Jesus, jag litar på dig! Hos Stinissen i Skåne

Vennskap

P. Arnfinn Haram OP:
Venskap
Til ein ven

Wilfrid Stinissen:
Vennskap – Utdrag fra Størst av alt er kjærligheten

Ståle Johannes Kristiansen:
Vennskap som samstemthet – fra Augustin til C.S. Lewis

Peder K. Solberg:
Et sårmerket vennskap – Gregor av Nazianz og Basilius av Cesarea

Sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO:
En mengde vise er verdens redning – Jesu venner, Guds venner

P. Hallvard Rieber-Mohn OP:
Johannes XXIII: Hjertelagets geni
Pave Johannes Paul II
Kjærligheten forener personer som søker det felles gode

Br. Joël Regnard OCSO:
Det er ikke godt for mennesket å være alene – Aelred fra Rievaulx: Åndelig vennskap

Red.:
Vennskap mellom mennesker og dyr

Kunst og kultur

Eskil Skjeldal i samtale med Jon Fosse:
Slabbedasken, ytst på kanten

Trond Bjerkholt:
Froskens sang – Et møte med komponisten Marianne Reidarsdatter Eriksen

Gunnar Danbolt:
Ørnulf Ranheimsæter og De fire evangelier

Bjørn Sortland:
Han plagar oss framleis

Trond Bjerkholt:
Vuggesangen og tiden

Øivind Varkøy:
Inderlighet og lidenskap – Musikkopplevelser i lys av Kierkegaards stadietenkning

Kirke, samfunn og politikk

John L. Allen Jr.:
Krigen mot kristne

Peder K. Solberg:
Jeg løp om kapp med Børre Knudsen – og tapte

Georg Fr. Rieber-Mohn:
Å se med begge øyne – Fritt Ords Pris til Anne Sender

Vegard Bruun Wyller:
Etiske utfordringer i helsevesenet – Modernitet og kristendom på kollisjonskurs

P. Jesper Fich OP og Peter Franklin:
Katolsk-humanistisk dannelse i Danmark anno 2014

Historie

Rønnaug Aaberg Andresen:
Anna Backer – Gründer, sosialpolitiker, kvinnesakskvinne og katolikk

Fra St. Olavs arkiv:
To paver og første verdenskrig

Ingvar Kolden:
Tyske konfesjoner i møte med nasjonalsosialismen

Tro og spiritualitet

Ann Jeanette Søndbø Ekberg:
Hvor rikt og herlig dette mysteriet er –
En samtale med Ulf og Birgitta Ekman

Henrik von Achen:
Pilegrimsferdens vesen

Olav Egil Aune:
Det levende øyeblikk – Olav Egil Aune i samtale med Jon Wetlesen

Sr. Hanne-Maria Berentzen OCSO:
Før meg opp på det fjell som er for høyt for meg – Noen sentrale aspekter ved klosterlivet

Fra akademia

Therese Sjøvoll:
Romas svenske dronning og hennes kunstsamling

Peder K. Solberg:
Den ideelle biskop

Peder K. Solberg:
Poetiske festdagsikoner

Torbjørn Olsen:
Ny doktoravhandling i kirkerett

Sigurd Markussen:
In persona Christi – den ordinerte prestens identitet

Johannes Aksel von Achen:
Vanitas som fiende av Gudsstaten

Ny litteratur

Hans Fredrik Dahl:
Det glemte 1814

Sigbjørn Olsen Sønnesyn:
Mellomalderliturgiens Ande

Steinar R. Wiik:
Verdensroman fra Røros

Olav Hovdelien:
Franseffekten

P. Rory Mulligan SM:
Et betimelig korrektiv

Morten Erik Stensberg:
Blant teologiske skurker og helter

Peter Hatlebakk:
Gårsdagens homilie

Jan Erik Rekdal:
En glo i mørket

Sr. Anne Bente Hadland OP:
Frukten av et kristenliv

Torvild Oftestad:
Åndelig veiledning uten filter

Marta Bivand Erdal:
Å møte ondskap med ærlighet

Ståle Johannes Kristiansen:
Skjønnlitterært Jesus-portrett

SEGL akademisk

Solveig Bøe:
Charles Taylor og det katolske

Clemens Cavallin:
Religion som ett mänskligt fenomen

Henning Laugerud:
Gjerpen-rettssaken i 1613

Leder:
Kirken og humaniteten

Jord og Himmel at forbinde – Mariahymne av N.F.S. Grundtvig

Bønn og humanitet

St. Thomas More:
En bønn om godt humør

Arnfinn Haram OP:
Bøn og humanitet  om bøn som menneskeleg fenomen

Peder K. Solberg:
Det tilbedende mennesket – en innledning

G.K. Chesterton:
Det evige menneske – et utdrag

Paul Murray OP:
Tomhet og glede – om kontemplasjon og bønn

Benedikt og Frans

Benedikt XVI:
Preken ved innsettelsesmessen – et utdrag

Tracey Rowland:
Teologiens Bruckner – den teologiske arven
etter Joseph Ratzinger/Benedikt XVI

Maria J. Sammut:
Benedikt XVI:
Troens og tankens forsvarer i vår tid

Andreas Dingstad:
Benedikt XVI og Europa

Andrea Tornielli:
Padre Bergoglios konklave

Anne Bente Hadland OP:
De fattiges pave og katolsk sosiallære

Pave Frans:
Vær hyrder med sauelukt – preken ved oljevigselsmessen 2013

Pave Frans:
– En globalisert likegyldighet!

Samfunn og politikk

Kvindernes deltagelse i det politiske liv – et interview

Benedicte Bull og Hans Egil Offerdahl:
Religionen i utviklingssamarbeid – hinder, premiss eller strategisk partner?

Kunst og kultur

Olav Egil Aune:
Engelen i kirken

Gunnar Danbolt:
Marc Chagall og Bibelen

Knut Johannessen:
Friedrich August Reissiger:
Requiem ved kong Carl Johans død

Helge Landmark:
Når liturgi og musikk møtes

Anders Aschim:
No stig ifrå jordi ein helgasong ny – 2000-talets musikalske Blix-renessanse

Ragnhild Marie Bjelland OP:
To veier mot den samme himmel – lille Thérèse av Lisieux og Edith Piaf

Ståle Johannes Kristiansen:
Hobbiten og den store fortellingen

Teologi og kirke
Ole Martin Stamnestrø:
«Verdig og rett» – Det annet vatikankonsil om liturgien

Gösta Hallonsten:
«Det av tron upplysta förnuftet» – om auktoritet,
tradition och förnuft i katolsk teologi

Bernt Oftestad:
«Tyde tidens tegn» – mennesket i «verden»
og historien som teologisk utfordring
for Det annet vatikankonsil

Paul Otto Brunstad:
Spor i vann  John Henry Newman som aristoteliker

Olav Müller SS.CC.:
Menns psykologi/spiritualitet
(Hvorfor er menn slappe kirkegjengere?)

Historie

Tor A. Hanseth:
Hamarbispens babylonske fangenskap  et femhundreårsminne

Spiritualitet

P. Erik Varden OCSO:
Om lengselens logikk

Else-Britt Nilsen OP:
Klosterliv – en økumenisk brobygger?

Intervju

Eskil Skjeldal:
– Kva er tap, Jan E. Hansen?

Eskil Skjeldal:
Når du syng min song

Fra akademia

Fabian Heffermehl:
Historisk avhandling med politisk relevans

Marta Bivand Erdal:
Religion og migrasjon noen perspektiver på innvandring og tro

Sigurd Hareide:
Sankta Sunniva – historisk?

Ny litteratur

Morten Erik Stensberg:
Joseph Ratzinger/Benedikt XVIs tre bøker
om Jesus fra Nasaret

Olav Hovdelien:
Vekkelsesbevegelse utenom det vanlige

Kristin B. Aavitsland:
Religiøs praksis og materiell fromhetskultur

Arne Dominique Fjeld OP:
Konsildokumentene i ett bind

Heidi Marie Lindekleiv:
Kampskrift for sekulære spilleregler

Alexander Golding:
En nyttig bok om det unyttiges nytte

Morten Erik Stensberg:
Moderne og postmoderne teologer

Leder

Hilsen fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

In memoriam

P. Arnfinn Andreas Haram OP

Mariahymne

Bryllupssalme

Det annet vatikankonsil

Temainnledning

Johannes XIII:
– Med ydmyk besluttsomhet

George Weigel:
Tilbakeblikk på Det annet vatikankonsil –
George Lindbeck i samtale med George Weigel

Eskil Skjeldal:
Det annet vatikankonsil i Norge – fornyelse og dialog. En samtale med Lars Roar Langslet og biskop Bernt Eidsvig

P. Arnfinn Andreas Haram OP:
Gaudium et Res (!) – saksinnhaldet i ein kyrkjeleg
humanisme i dag

Gösta Hallonsten:
En okänd Ratzinger? – om Bonaventurastudierna,
Uppenbarelsen och Andra vatikankonciliet

Pave Benedikt XVI:
Fellesskapet gjennom historien: tradisjonen

Maria Junttila Sammut:
Brudd eller kontinuitet? Dei verbum og «kontinuitetens
hermeneutikk»

P. Erik Varden OCSO:
Skilt fra alt, forenet med alle. Klosterliv som
eksperimentell ekklesiologi

Helene Lund:
Den dogmatiske konstitusjon om Kirken

Else-Britt Nilsen OP:
Økumenikk i katolsk perspektiv. Hvor står vi? Hvor går vi?

Litteratur

Liv Bliksrud:
Sigrid Undset som litteraturkritiker

Grethe F. Syéd:
«Det at vi er til». Olav Duun og religionen

Samfunn og politikk

P. Arnfinn Andreas Haram OP:
Illusjonen om folkekyrkja

Georg Fredrik Rieber-Mohn:
Fastlegers samvittighetsfrihet –
like dårlig vernet som det ufødte liv

Ragnhild H. Aadland Høen:
Den store kampen om mennesket

Kunst og kultur

Gunnar Danbolt:
Ragnhild Butenschøn og katolisismen

Andreas Dingstad:
Eksorsisten i det 21. århundre – en filmanmeldelse

Trond Bjerkholt:
Alle de som bygger. Brudd og tradisjon hos Bach på Røa

Olav Egil Aune:
Rom, så store at vi får puste

Eirik Sukke:
Rouault og de prostituerte

Øivind Varkøy:
Nyttig for det som er hinsides nytten.
Om kunsterfaringen som kritikk

Henning Laugerud:
«Jeg har skuet Guds hemmeligheter». Om den hellige
Katarina av Siena og det visjonære blikk

Arne Marco Kirsebom SS.CC. khs:
Fotografiets blikk

Teologi og kirke

Bjørn Are Davidsen:
Levende litteratur

Anne Bente Hadland OP:
Kroppens herliggjørelse – et kristent perspektiv
på kropp og kroppslighet

Mette Nygård:
Edith Stein og hennes korsvitenskap

Bernt Oftestad:
Norge og jesuittordenen – et stykke av
antikatolisismens historie

Jakob Egeris Thorsen:
Karismatisk katolicisme i Latinamerika:
en vækkelse, der transformerer Kirken

Inger Marit Brorson:
Tegn som metode – Sofia Cavallettis kateketiske tenkning
og praksis

P. Torbjørn Olsen:
Den katolske kirke og Spitsbergen i 1913

Spiritualitet

Sr. Hildegard Koch OP:
Med Maria under korset

P. Rory Mulligan SM:
Disippel, heller enn dronning!

Fra akademia

Erik Tonning:
«Modernisme og kristendom»
som tverrfaglig forskningsområde

Eivor A. Oftestad & Kristin B. Aavitsland:
Døden i tidlig protestantisk tradisjon –
et forskningsprosjekt

Alexander Golding:
Fra Akademia – en presentasjon av
aktuelle avhandlinger

Info fra «Nettverk for katolsk teologi»:

Ny litteratur

Morten Erik Stensberg:
Etterfølgelse som motstand

Sigurd Hareide:
Nesten prima om primstaven

Erik Andvik:
God sex

Olav Hovdelien:
Festskrift til en nestor

Nora Stene:
Et nytt blikk på religion og sekularisme

Anne Samuelsen:
Ubehag, alvor – og håp

Olav Hovdelien:
Kulturkamp og menneskesyn –
rettssaken mot Agnar Mykle og dens kontekst

Karl Johan Skeidsvoll:
Den vesterlandske teologis far